CHAPAQAY O‘QUVCHILAR UCHUN YOZUV DAFTARI

1-SINF

QO‘LDOSHEV RUSTAMBEK AVEZMURODOVICH - ISBN: 978-620-0-62371-3

€ 35,90

English idioms

Charos Uralova - ISBN: 978-620-0-62336-2

€ 35,90

ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

МОНОГРАФИЯ

МУСОХОН МУХТОРЖАНОВИЧ ҚАМБАРОВ - ISBN: 978-620-0-62362-1

€ 55,90

QIZIQMACHOQLARNING JANRIY TABIATI VA BADIIYATI

MONOGRAFIYA

ADIZOVA NIGORA BAXTIYOROVNA - ISBN: 978-620-0-62370-6

€ 55,90

God of Creation in Hinduism Brahma

Brahma is recognized as the God of creation

Morusu Siva Sankar - ISBN: 978-620-0-62339-3

€ 69,90

JOYLASHTIRUV VOSITALARINI LOYIHALASHTIRISH

Ushbu ma'ruzalar matnida joylashtiruv vositlarini loyihalshtirish bo'yicha asosiy ma'lumotlar bayon etilgan

Shohruhbek Irisboyev, Nargiza Talapova - ISBN: 978-620-0-62354-6

€ 49,90

FARG’ONA VODIYSIDAGI TURISTIK MASKANLAR

Uhbu qo'llanma Farg'ona vodiysidagi turistik resurslar haqida foydali ma'lumotlarni qamrab olgan

Shohruhbek Irisboyev - ISBN: 978-620-0-62352-2

€ 49,90

Сурхондарё вилоятида зарарли турларига қарши замонавий кураш усуллари

Modern control methods of pest insects in Surkhandarya region

Arslonbek Khaytmuratov - ISBN: 978-620-0-62282-2

€ 35,90

Nemis Tili (Level A1 - A2)

Qiziqarli nemis tili

Charos Uralova - ISBN: 978-620-0-62359-1

€ 35,90

AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVŐJE VÁLTOZÓ VILÁGUNKBAN

Az európai integráció és a föderalizmus kérdése

Glocker Gábor - ISBN: 978-620-0-62319-5

€ 49,90