Norsk sardineksport

En studie av prissammarbeid i den norske hermetikkindustrien

Erik Rønning Bergsagel - ISBN: 978-3-639-68634-0

€ 49,90

"Det e´kje akkurat foreldrene våre heller då"

En narrativ analyse av fremstillinger av barnevernsbarn og barnevernet i nyere norsk ungdomsfilm

Gro Oldeide - ISBN: 978-3-639-69402-4

€ 49,90

Tvangsekteskap

En kvalitativ studie

Ingrid Fæster-Granhaug - ISBN: 978-3-639-66074-6

€ 32,90

Lingua Legalis Pro Populo

En læsbarhedsanalyse af dansk og engelsk skattelov

Vinni von Benzon, André Frost Isla - ISBN: 978-3-639-83993-7

€ 71,90

Latvijas transnacionālās ģimenes

Pētījums par sociālajiem, psiholoģiskajiem resursiem un grūtībām Latvijas transnacionālajās ģimenēs

Iveta Krūmiņa - ISBN: 978-3-639-71450-0

€ 35,90


NF 07 art. 22.1 og 22.2

Eiendomsrettens overgang og betydningen for leverandørens panthavere og kreditorer

Kristina Nyborg Gregertsen - ISBN: 978-3-639-71706-8

€ 23,90


Automatiskā tekstveida datu ģeoparsēšana

Ģeoparsēšanas metodoloģija un to optimizēšana

Jurijs Nikolajevs - ISBN: 978-3-639-70938-4

€ 35,90