Atkarību veidošanās pusaudžiem

Pusaudžu uzvedība un atkarības

Dzintra Jēgermane - ISBN: 978-3-639-83482-6

€ 55,90

Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā

Kooperatīvās mācīšanās modelis

Gunārs Strods - ISBN: 978-3-639-83737-7

€ 74,90

Nabadzība Latvijā un Eiropas Savienībā

Iedzīvotāju nabadzības līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā 2004.- 2012. gadā

Jeļena Ladigina - ISBN: 978-3-639-73754-7

€ 55,90

Paralēlā zāļu importa ierobežojumi Eiropas Savienībā

Attaisnojumu meklējumi Eiropas Savienības konkurences tiesību kontekstā

Māra Stabulniece - ISBN: 978-3-639-78874-7

€ 49,90Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un izmantošana Siguldas TIC

Inovatīvās tehnoloģijas tūrismā

Ilona Vilciņa - ISBN: 978-3-639-79642-1

€ 64,90

Pesticider i Danmark - Miljø og forvaltning

Anders Friis Olsen - ISBN: 978-3-639-60954-7

€ 29,90


Kampen om konventionerne

En videnskabsteoretisk undersøgelse af sproglig konventionalisering på sociale medier

Catia Damm Ragus - ISBN: 978-3-639-86298-0

€ 33,90