Saules enerģijas izmantošana gaisa kondicionēšanas sistēmās

Aleksandrs Zajacs, Anatolijs Borodiņecs - ISBN: 978-3-639-85019-2

€ 35,90

Ētikas kodekss - valdības biedru profesionālās attīstības kritērijs

Publiskās pārvaldes ētika: valdības biedru pamatsaistības

Alīna Samīte - ISBN: 978-3-639-85020-8

€ 63,90



Dabas pieminekļi Krāslavas un Dagdas novados

Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi ar dabas pieminekļu nozīmi

Maksims Petrovs - ISBN: 978-3-639-84252-4

€ 35,90

Izdienas pensijas

Izdienas pensiju politikas attīstība Latvijā no 1996. – 2012. gadam

Inese Upīte - ISBN: 978-3-639-73244-3

€ 49,90

De FATCA voor Nederland

Joost van Bokhoven - ISBN: 978-3-639-79132-7

€ 35,90

Skolu politika Latvijā (1934-1940)

Pamatskolas izglītība Daugavpils apriņķī skolu politikas kontekstā

Zane Butlere - ISBN: 978-3-639-81436-1

€ 49,90

Ledelsesadferd og ledelsesprosesser i grunnskolen

Øyvind Haga, Åshild Aadland Haga - ISBN: 978-3-639-74268-8

€ 36,90