Menneskehandel

«Misbruk av sårbar situasjon» i strl. § 224

Bente Bøvor - ISBN: 978-3-639-81179-7

€ 23,90


Sociālpedagoģiskā darbība atkarības prevencijas veicināšanā

Interneta daudzspēlētāju tiešsaistes spēles

Ēriks Matisons - ISBN: 978-3-639-78363-6

€ 35,90Interjera projekts grāmatnīcai

Interjera risinājums sabiedriskām telpām. Jūgenda stils. Eksterjera ienešana interjerā

Ilze Cērpiņa - ISBN: 978-3-639-80154-5

€ 35,90Scientific Curves Analysis Software

Bioinformatics

Ionut David - ISBN: 978-3-639-63004-6

€ 49,90