En dansk fattigdomsgrænse

Ella Sofie Samberg - ISBN: 978-3-639-87834-9

€ 28,90

Tax Aspects of Globalization

Julia Apanasenko - ISBN: 978-3-639-79386-4

€ 32,90


Cietušā statuss kriminālprocesā

Sabīne Kārkle - ISBN: 978-3-639-74522-1

€ 49,90

Tiesas darba efektivitāte civilprocesā

Latvijas Republikas salīdzinājums ar ārvalstīm

Eduards Lipskis - ISBN: 978-3-639-82202-1

€ 35,90

Why Nokia failed to recover

Analysis of marketing strategy choice and implementation for Nokia Lumia in Europe

Violeta Angelova - ISBN: 978-3-639-82714-9

€ 35,90


Digitale Brand Communities

Apple’s digitale brand community som en digital platform for marketing

Mark Hauge Østergaard - ISBN: 978-3-639-84250-0

€ 35,90

Elektroiekārtu drošības un tirgus aprites standarti

ES Direktīvas, atbilstības moduļi, apliecināšanas procedūras, tehniskā dokumentācija, sertifikācija, uzraudzība

Andris Šnīders - ISBN: 978-3-639-81945-8

€ 69,90