Tūrisma maršrutu mārketings

Nosaukums kā pievilcības un konkurētspējas veicināšanas rīks

Krista Matroze - ISBN: 978-3-639-64283-4

€ 35,90

Ēdienu mikrobioloģiskie kritēriji

Tatjana Marčenkova - ISBN: 978-3-639-63258-3

€ 69,90Sociālā pedagoga darbs skolēnu sociālās adaptācijas veicināšanā

Sociālās pedagoģijas un sociālā darba jautājumi un risinājumi

Maira Baltiņa - ISBN: 978-3-639-85786-3

€ 55,90

Skolas karjeras konsultanta darbība karjeras atbalsta sistēmā

Karjeras izglītības realizācija

Inta Plāte - ISBN: 978-3-639-63770-0

€ 49,90

Informationssikkerhed på arbejde

Styringsteknologier i socio-materielle implementeringsnetværk

Charlotte Baltzer Rode - ISBN: 978-3-639-48249-2

€ 74,90

The Representation of Indigenous Women as the Exotic Other

in Imperial Western Literature

Kira Valeur Andersen - ISBN: 978-3-639-47993-5

€ 49,90