Den siste piken:

En studie av heltinnen i amerikansk og fransk skrekkfilm

Stian Buhagen - ISBN: 978-3-639-73242-9

€ 35,90

Energieffektivitet i grunne geotermiske systemer

Modellering og analyse av systemet på Ljan skole

Eirik Straalberg - ISBN: 978-3-639-71962-8

€ 32,90Atkarību veidošanās pusaudžiem

Pusaudžu uzvedība un atkarības

Dzintra Jēgermane - ISBN: 978-3-639-83482-6

€ 55,90

Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā

Kooperatīvās mācīšanās modelis

Gunārs Strods - ISBN: 978-3-639-83737-7

€ 74,90

Nabadzība Latvijā un Eiropas Savienībā

Iedzīvotāju nabadzības līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā 2004.- 2012. gadā

Jeļena Ladigina - ISBN: 978-3-639-73754-7

€ 55,90

Paralēlā zāļu importa ierobežojumi Eiropas Savienībā

Attaisnojumu meklējumi Eiropas Savienības konkurences tiesību kontekstā

Māra Stabulniece - ISBN: 978-3-639-78874-7

€ 49,90