Antisemītisma propaganda kā nacisma ideoloģijas sastāvdaļa

laikrakstā „Tēvija” (1941-1945)

Rihards Sisojevs - ISBN: 978-3-639-76315-7

€ 49,90


Samhandlingsreformen: Hva hemmer og hva fremmer samhandling?

Mål med samhandlingsreformen er helhetlig pasientforløp Boken presenterer og diskuterer erfaringer fra kommunal sektor

Anita Nilsen - ISBN: 978-3-639-68891-7

€ 55,90

Betygssättning På Gymnasiet

En Kvalitativ Studie Om Lärares Och Rektorers Arbete Med Betyg Och Bedömning

Tobias Otterbring - ISBN: 978-3-639-84763-5

€ 35,90

Hobbled Media, Feeble Democracy

The Albanian Case

Xhafer Rakipllari - ISBN: 978-3-639-87835-6

€ 49,90

Gamification: a motivational tool for achieving serious tasks

Sheila Daisy Inkoom Larsen - ISBN: 978-3-639-78619-4

€ 44,90


Komunikācijas plūsmas modelis pašvaldībās

Vineta Zeltkalne - ISBN: 978-3-639-49017-6

€ 36,90

Individualization of endurance developement in kettlebell sport

Training process in kettlebell sport

Māris Lesčinskis - ISBN: 978-3-639-65050-1

€ 35,90