Autortiesības raidorganizāciju darbībā

Ingrīda Veikša - ISBN: 978-3-639-74523-8

€ 44,90


Luthersk prästutbildning vid Makumira i Tanzania

Svenska kyrkans insatser 1942-1982

Johannes Habib Zeiler - ISBN: 978-3-639-73755-4

€ 35,90

Bērnu ar invaliditāti ģimeņu dzīves kvalitāte Latvijā

Teorija un prakse

Jolanta Millere - ISBN: 978-3-639-63259-0

€ 55,90




Detta är Katolska Kyrkan

- en studie av framställningar i historie- och religionsskolböcker mellan 1840-2011

Adam Sabir - ISBN: 978-3-639-66843-8

€ 64,90

Sino-Africa Relations, Ghana as a Case Study

Mashudu Salifu - ISBN: 978-3-639-72986-3

€ 49,90