Petroleumsloven § 5-3 tredje ledd - en formålstjenlig lovbestemmelse?

En vurdering av bestemmelsen og dens konsekvenser i praksis

Maria Heiberg Løvik - ISBN: 978-3-639-70427-3

€ 23,90
Het vaststellen van de maand Ramadan in Nederland

De juiste methode voor het vaststellen van het begin en einde van de maand Ramadan in Nederland

Razi H. Quadir - ISBN: 978-3-639-70171-5

€ 28,90Ubestemthedens akkorder

tværæstetiske sonderinger i moderniteten

Mogens Davidsen - ISBN: 978-3-639-74266-4

€ 48,90


Den Grønne Bølge

Livsstil og identitet

Reyhane Abadi - ISBN: 978-3-639-65819-4

€ 49,90