Luthersk prästutbildning vid Makumira i Tanzania

Svenska kyrkans insatser 1942-1982

Johannes Habib Zeiler - ISBN: 978-3-639-73755-4

€ 35,90

Bērnu ar invaliditāti ģimeņu dzīves kvalitāte Latvijā

Teorija un prakse

Jolanta Millere - ISBN: 978-3-639-63259-0

€ 55,90
Detta är Katolska Kyrkan

- en studie av framställningar i historie- och religionsskolböcker mellan 1840-2011

Adam Sabir - ISBN: 978-3-639-66843-8

€ 64,90

Sino-Africa Relations, Ghana as a Case Study

Mashudu Salifu - ISBN: 978-3-639-72986-3

€ 49,90

Petroleumsloven § 5-3 tredje ledd - en formålstjenlig lovbestemmelse?

En vurdering av bestemmelsen og dens konsekvenser i praksis

Maria Heiberg Løvik - ISBN: 978-3-639-70427-3

€ 23,90